"ทำให้เสียเกียรติ/ทำให้เสียหน้า" ตรงกับประโยคภาษาญี่ปุ่นว่า

顔を潰す かおをつぶす kao wo tsu bu su

顔 かお kao  หน้า

潰す つぶす tsu bu su   บดขยี้ ทำให้เสียหาย

顔を潰す จึงมีความหมายตรงตัวเหมือนกับภาษาไทยว่า  ทำให้เสียหน้า หรือ ทำให้เสียเกียรติ นั่นเอง

เช่น 「先輩の顔を潰す」 「せんぱいのかおをつぶす」

「sen-pai no kao wo tsu bu su」   ทำให้รุ่นพี่เสียหน้า

Comment

Comment:

Tweet

เสียหน้ากับหน้าแตกมันเหมือนกันไหมเนี่ย

#1 By lucaman on 2010-06-23 12:17