ตามตัวอักษร

posted on 09 Apr 2010 10:16 by my-sakura in Japanese

"ตามตัวอักษร" ตรงกับประโยคภาษาญี่ปุ่นว่า

文字通り もじどおり mo ji do o ri

文字 もじ mo ji  ตัวอักษร

~通り  ~どおり do o ri      ตาม~

文字通り จึงมีความหมายตรงตัวเหมือนกับภาษาไทยว่า  "ตามตัวอักษร"

เช่น 「文字通りに解釈しておけば良い」 「もじどおりにかいしゃくしておけばよい」

「moji do o ri ni kai-shaku shi te o ke ba yo i」   แปลความหมายตามตัวอักษรก็ใช้ได้แล้ว

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอตัวอย่างที่ทำให้คนญี่ปุ่นรู้ชื่อตัวคันจิตัวนั้นได้ไหมครับผม

#1 By lucaman on 2010-04-09 10:32