สำนวนญี่ปุ่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ไม่ให้คลาดสายตา/จับตาดู" ในภาษาไทย คือ

目が離せない め が はなせない  me ga ha na se nai

目 め me  ตา

離せない はなせない ha na se nai   ไม่ให้คลาด(สายตา)

สำนวนนี้จึงมีความหมายทำนองว่า ไม่ให้คลาดสายตา หรือ จับตาดู

 เช่น 「台風の進路情報から目が離せない」  「たいふうのしんろじょうほうからめがはなせない」

「tai fuu no shinro jou-hou kara me ga hanasenai」  จับตาดูข้อมูลการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่น

 

Comment

Comment:

Tweet