ตาถึง

posted on 09 Apr 2010 09:39 by my-sakura in Japanese

สำนวนในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ตาถึง" ในภาษาไทย คือ

目が高い め が たかい me ga takai

目 め me   ตา

高い たかい ta ka i    สูง

目が高い จึงมีความหมายทำนองว่า สามารถมองได้สูงถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เช่น 「さすがお目が高い」 「さすがおめがたかい」 「sa su ga o me ga takai」  แปลว่า (คุณนี่)ตาถึงจริงๆ

 

Comment

Comment:

Tweet