เตี๊ยมคำพูด

posted on 30 May 2009 20:29 by my-sakura in Japanese

สำนวนญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า เตี๊ยมคำพูดกันไว้ คือ

口裏を合わせる くちうらをあわせる ku chi u ra wo a wa se ru

口裏 くちうら ku chi u ra  ความนัยที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดที่พูดออกมา

合わせる  あわせる a wa se ru   ทำให้ตรงกัน

ฉะนั้น 口裏を合わせる จึงมีความหมายว่า ตกลงกันไว้ก่อนว่าให้พูดเรื่องต่างๆให้ตรงกันเพื่อซ่อนสิ่งที่ไม่ต้องการให้คนอื่นทราบ หรือก็คือ เตี๊ยมคำพูดกันไว้ นั่นเอง

 

Comment

Comment:

Tweet

จัดฉาก นั่นเอง

confused smile

#1 By Clepsydra:: on 2009-05-30 21:03