คนหน้าไหว้หลังหลอก

posted on 30 May 2009 06:43 by my-sakura in Japanese

"คนหน้าไหว้หลังหลอก" ในภาษาญี่ปุ่นจะตรงกับสำนวนที่ว่า

裏表がある人 うらおもてがあるひと  u ra o mo te ga a ru hi to

裏 うら  u ra  (ด้าน) หลัง

表  おもて  o mo te   (ด้าน) หน้า

ある a ru  มี

人 ひと   hi to   คน

 裏表がある人 ถ้าแปลตรงตัวก็จะได้ว่า "คนทีีมีหน้ามีหลัง" หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ "คนที่ต่อหน้าทำอีกอย่างลับหลังทำอีกอย่าง"  หรือก็คือ "คนหน้าไหว้หลังหลอก" นั่นเอง

 

Comment

Comment:

Tweet