เส้นผมบังภูเขา

posted on 21 May 2009 11:43 by my-sakura in Japanese

"เส้นผมบังภูเขา" ในภาษาญี่ปุ่นจะตรงกับสำนวนว่า

近くて見えぬは睫  ちかくてみえぬはまつげ  chi ka ku te mi e nu wa  ma tsu ge

近い ちかい chi kai  ใกล้

見えぬ みえぬ mi e nu  มองไม่เห็น

睫 まつげ  ma tsu ge  ขนตา

近くて見えぬは睫  จึงมีความหมายในทำนองว่า "ขนตาของตนเองนั้นอยู่ใกล้มากแต่มองไม่เห็น" ซึ่งมีความหมายทำนองเปรียบเทียบเหมือนกับสำนวน "เส้นผมบังภูเขา"

 

Comment

Comment:

Tweet