หนีเสือปะจระเข้

posted on 20 May 2009 15:33 by my-sakura in Japanese

"หนีเสือปะจระเข้" ในภาษาญี่ปุ่นจะตรงกับสุภาษิตว่า

虎口を逃れて竜穴に入る ここうをのがれてりゅうけつにいる  ko kou wo no ga re te ryu ke tsu ni i ru

虎口 ここう  ko kou   ปากเสือ

逃れる のがれる no ga re ru   หนี

竜穴 りゅうけつ ryu ke tsu  ถ้ำมังกร

入る いる i ru   เข้า

虎口を逃れて竜穴に入る จึงแปลได้ว่า "หนีจากปากเสือมาเข้าถ้ำมังกร" ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ "หนีเสือปะจระเข้"

Comment

Comment:

Tweet