เกาถูกที่คัน

posted on 19 May 2009 11:25 by my-sakura in Japanese

"เกาถูกที่คัน" ในภาษาญี่ปุ่นจะใกล้เคียงกับสำนวนว่า

痒い所に手が届く  かゆいところにてがとどく ka yui tokoro ni te ga todoku

痒い かゆい ka yui  คัน

所 ところ tokoro  (สถาน) ที่

手 て  te  มือ

届く とどく todoku  (เอื้อม) ถึง

痒い所に手が届く   ถ้าแปลตรงตัวจะได้ความว่า  "มือเอื้อมถึงจุดที่คัน" ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับภาษาไทยที่ว่า "เกาถูกที่คัน"

 

 

Comment

Comment:

Tweet

confused smile

#1 By TonHor on 2009-05-19 12:53