ผิดเป็นครู

posted on 19 May 2009 09:28 by my-sakura in Japanese

"ผิดเป็นครู" ตรงกับสำนวนภาษาญี่ปุ่นว่า

 失敗は成功のもと しっぱいはせいこうのもと ship pai wa sei kou no mo to

失敗 しっぱい ship pai   ความผิดพลาด

成功 せいこう  sei kou  ความสำเร็จ

もと mo to  บ่อเกิด

失敗は成功のもと จึงแปลตรงตัวได้ว่า ความผิดพลาดเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จ ซึ่งจะมีความหมายเดียวกับสำนวนว่า ผิดเป็นครู

 

Comment

Comment:

Tweet