"ทำให้เสียเกียรติ/ทำให้เสียหน้า" ตรงกับประโยคภาษาญี่ปุ่นว่า

顔を潰す かおをつぶす kao wo tsu bu su

顔 かお kao  หน้า

潰す つぶす tsu bu su   บดขยี้ ทำให้เสียหาย

顔を潰す จึงมีความหมายตรงตัวเหมือนกับภาษาไทยว่า  ทำให้เสียหน้า หรือ ทำให้เสียเกียรติ นั่นเอง

เช่น 「先輩の顔を潰す」 「せんぱいのかおをつぶす」

「sen-pai no kao wo tsu bu su」   ทำให้รุ่นพี่เสียหน้า

ตามตัวอักษร

posted on 09 Apr 2010 10:16 by my-sakura in Japanese

"ตามตัวอักษร" ตรงกับประโยคภาษาญี่ปุ่นว่า

文字通り もじどおり mo ji do o ri

文字 もじ mo ji  ตัวอักษร

~通り  ~どおり do o ri      ตาม~

文字通り จึงมีความหมายตรงตัวเหมือนกับภาษาไทยว่า  "ตามตัวอักษร"

เช่น 「文字通りに解釈しておけば良い」 「もじどおりにかいしゃくしておけばよい」

「moji do o ri ni kai-shaku shi te o ke ba yo i」   แปลความหมายตามตัวอักษรก็ใช้ได้แล้ว

 

สำนวนญี่ปุ่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ไม่ให้คลาดสายตา/จับตาดู" ในภาษาไทย คือ

目が離せない め が はなせない  me ga ha na se nai

目 め me  ตา

離せない はなせない ha na se nai   ไม่ให้คลาด(สายตา)

สำนวนนี้จึงมีความหมายทำนองว่า ไม่ให้คลาดสายตา หรือ จับตาดู

 เช่น 「台風の進路情報から目が離せない」  「たいふうのしんろじょうほうからめがはなせない」

「tai fuu no shinro jou-hou kara me ga hanasenai」  จับตาดูข้อมูลการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่น